Ochrana osobních údajů

1. Fyzická osoba Lucie Vránová, se sídlem Žumberk 9, 538 36 Žumberk, zapsána v živ. rejstříku u Obecního živnostenského úřadu – Městský úřad Chrudim od 10. května 2000, č.j.: 4*12525/2000Mi, sp.zn.: 360304-7607-00 zpracovává v případě vaší poptávky zboží ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresu,
 • e-mailovou adresu,
 • telefon.

2. Jméno, příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro zaslání zboží, jednání o nabídce zboží nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou fyzickou osobou Lucií Vránovou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Lucií Vránovou, nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje fyzické osoby Lucie Vránové.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Lucií Vránovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro správce osobních údajů mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatelé softwaru Google LLC (aplikace Gmail, Google Drive), Solitea Česká republika, a.s. (aplikace iDoklad).
 • Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce osobních údajů nevyužívá.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.